Ekipa / Nataša Rebernik

Nataša Rebernik

Vodja projektov

Doktorska kandidatka za pridobitev nazivov doktorica informacijskih ved in doktorica komunikacijskih ved (dvojni doktorat); Univerzitetna diplomirana arheologinja, Diplomirana Komunalna inženirka

Nataša Rebernik je vodja projektov in je odgovorna za vodenje projektov, pisanje predlogov, usklajevanje, mreženje in upravljanje dogodkov. Je del INUK-ove ekipe kot strokovnjakinja za vodenje projektov in tem, povezanih s socialno in invalidsko vključenostjo, dostopnostjo, enakostjo, pametnimi in vključujočimi mesti. Leta 2008 je diplomirala iz komunalnega inžiniringa in se osredotočila na dostopne javne površine za uporabnike invalidskih vozičkov. Leta 2013 je magistrirala iz arheologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeno magistrsko delo zajema izvajanje visoko uporabnih interdisciplinarnih raziskav o dostopnosti in vključenosti muzeoloških zbirk. Je prejemnica štipendije Marie Currie in bo kmalu zagovarjala dvojni doktorat iz računalniškega inženiringa (Univerza Deusto, Bilbao, Španija) in komunikacijskih študij (Univerza v Antwerpnu, Belgija). Njeno raziskovanje se osredotoča na upravljanje mesta z invalidnostjo, podprto z digitalnimi orodji in participativnimi praksami. V zadnjih 14 letih je kot vodja projektov in raziskovalka sodelovala pri več kot 20 nacionalnih in mednarodnih projektih, ki se spopadajo z družbenimi izzivi, povezanimi z vključenostjo in dostopnostjo invalidov v mestih, javnih prostorih, zaposlovanju, izobraževanju, turizmu, kulturi itd. Napisala je številne znanstvene članke, knjižna poglavja in referate za konference ter sodelovala v akademskih, strokovnih in zagovorniških razpravah v različnih mednarodnih okoljih. Prispevala je k evropskim političnim in strateškim dokumentom, povezanim s pametnimi in vključujočimi mesti.