Dostopnost

Zagotavljanje dostopnosti ni privilegij, je osnovna vrednota, ki koristi vsem nam ter vodi k socialni in ekonomski prosperiteti.

V INUK Inštitutu dajemo poseben poudarek ranljivim skupinam ter oblikovanju okolja, ki bo dostopno, prijazno in vključujoče za širšo skupnost, ne le za polno zmožne posameznike. Naši strokovnjaki delujejo v strokovnih in znanstvenih krogih ter se zavzemajo za krepitev strokovne in splošne osveščenosti o dostopnosti okolja, storitev in informacij za invalide, starejše in druge ljudi z oviranostmi.
V okviru projektov že več let razvijamo kvalitetne vsebine, ki jih redno nadgrajujemo, dopolnjujemo in bogatimo, da bi vam jih lahko ponudili v obliki različnih aktivnosti. Izbirate lahko med aktivnostmi po sledečih področjih:

DOSTOPNOST IN INKLUZIJA INVALIDOV - splošno

 • Izobraževanja in usposabljanja s področja dostopnosti in inkluzije invalidov (fizična, storitvena in informacijsko-komunikacijska dostopnost);
 • Svetovanje s področja zagotavljanja dostopnosti in inkluzije invalidov (fizična, storitvena in informacijsko-komunikacijska dostopnost);
 • Pregled fizične, storitvene in/ali informacijsko-komunikacijske dostopnosti s svetovanjem:
  • Vodena samoevalvacija;
  • Evalvacija s strokovnjaki in uporabniki invalidi;
  • Evalvacija z metodo Skrivni kupec;
 • Priprava dostopnostne strategije
 • Priprava strokovnih smernic za izboljšanje dostopnosti
 • Raziskave, razvoj in inovacije na področju dostopnosti in vključenosti invalidov
 • Sodelovanje v projektih s področja dostopnosti in inkluzije invalidov.
DIGITALNA DOSTOPNOST

 • Izobraževanja in usposabljanja s področja digitalne dostopnosti za:
  • managerje,
  • urednike in avtorje digitalnih vsebin ter
  • razvijalce in oblikovalce spletnih strani;
 • Strokovno svetovanje s področja digitalne dostopnosti;
 • Priprava strategije za zagotavljanje digitalne dostopnosti
 • Pregledi spletne in mobilne dostopnosti:
  • Pregled z avtomatskimi orodji;
  • Manualni pregled strokovnjaka za digitalno dostopnos;
  • Testiranje dostopnosti z uporabniki invalidi;
  • Poglobljen pregled z avtomatskimi orodji in z uporabniki invalidi;
  • Redni pregledi digitalnih kanalov podjetja po metodi skrivnega kupca;
  • Preverjanje skladnosti spletnih mest z različnimi nivoji WCAG 2.0 in 2.1 standarda;
 • Priprava izjave o dostopnosti
 • Sodelovanje v projektih s področja digitalne dostopnosti.
DOSTOPNI TURIZEM, KULTURA IN KULTURNA DEDIŠČINA

 • Izobraževanja in usposabljanja s področja dostopnosti in inkluzije invalidov v turizmu (fizična, storitvena in informacijsko-komunikacijska dostopnost);
 • Svetovanje s področja zagotavljanja dostopnosti in inkluzije invalidov v turizmu (fizična, storitvena in informacijsko-komunikacijska dostopnost);
 • Pregled fizične, storitvene in/ali informacijsko-komunikacijske dostopnosti s svetovanjem:
  • Vodena samoevalvacija;
  • Evalvacija s strokovnjaki in uporabniki invalidi;
  • Evalvacija z metodo Skrivni kupec;
 • Priprava in prijava projektov s področja dostopnosti in inkluzije invalidov v turizmu;
 • Sodelovanje v projektih s področja in inkluzije invalidov dostopnosti v turizmu.

Zagotavljanje dostopnosti odgovarja na pomembne izzive sodobnega časa, rešuje vsakodnevne tegobe številnih posameznikov s fizično, senzorno ali kognitivno oviranostjo, hkrati pa krepi vaš posluh za stranke, dviguje vašo kreativnost, inovativnost in profitabilnost. Z družbeno odgovornostjo širite tudi nabor strank, ki jim bodo vaše storitve na voljo. Z izboljšano dostopnostjo bodo namreč ljudje z različnimi oviranostmi o vaši storitvi ali izdelku lahko pridobili ustrezne informacije v njim dostopni obliki, se odločili in tudi izvedli nakup v njim dostopni obliki, lahko bodo dostopali do vaših poslovnih prostorov brez ovir, vaše osebje pa bo zanje našlo več razumevanja ter bo bolj usposobljeno, da jim bo znalo ponuditi storitev na ustrezen način in v njim prilagojenih oblikah.