O nas

Smo zasebna neprofitna raziskovalna organizacija, osredotočena na razvoj sodobnih komunikacijskih modelov in strategij, ki podpirajo nove načine poslovnega razmišljanja in olajšujejo notranje procese organizacij, kot so inovacije, komunikacija in upravljanje, ki jih je mogoče izvajati v tesnem sodelovanju z zaposlenimi, kupci in okoljem. Prizadevamo si podpirati organizacije pri njihovi gospodarski, socialni in okoljski trajnosti.
V Inštitutu močno verjamemo v koncept skupne vrednosti, ki vključuje ustvarjanje ekonomske vrednosti (CSV) na način, ki ustvarja vrednost tudi za družbo, z reševanjem njenih potreb in izzivov. Za uspeh v prihodnosti mora podjetje povezovati uspeh podjetja z družbenim napredkom. V skladu s tem načelom si prizadevamo za oblikovanje močnih strateških partnerstev, ki krepijo moč skupnosti in ustvarjajo vrednost za posameznike, organizacije in družbo.
Inštitut prispeva k razvoju principov poslovanja s skupno vrednostjo v Sloveniji in tujini z: a) raziskovanjem in inovacijami, b) izobraževanjem in usposabljanjem, c) svetovanjem in d) skupnimi projekti. Spodbujamo nove načine poslovnega razmišljanja, učenja, poučevanja in aktivnega državljanstva s poudarkom na socialni vključenosti, soustvarjanju, so-inovacijah, množičnemu iskanju, odprti inovativnosti in drugih modelih in strategijah vključevanja.

Ekipa

INUK Inštitut vodita direktorica in strokovni odbor, ki ga sestavljajo svetovalci in strokovnjaki iz različnih strok. S svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem vodijo izvajanje programov in dejavnosti Inštituta. Glavno strokovno znanje, ki ga pokrivamo kot ekipa, izhaja iz sledečih področij:

 • Družbena odgovornost, poslovne in tržne preobrazbe, poslovne inovacije
 • Mediji, komunikacije, nove tehnologije, digitalna dostopnost
 • Podatkovna znanost, statistika in analitika
 • Socialna vključenost, socialna vzdržnost (trajnost), družbene spremembe
 • Inkluzija, diferenciacija in nove tehnologije v izobraževanju
 • Ranljive skupine, invalidnost, dostopnost, univerzalno oblikovanje
 • Dostopno grajeno okolje, dostopnost v turizmu, dediščini, zaposlovanju, digitalna dostopnost
 • Upravljanje vključujočih pametnih mest s poudarkom na dostopnosti in ranljivih skupinah
 • Uporabniško usmerjene raziskovalne metodologije, npr. etnografija, »storytelling« (pripovedovanje), »co-creation« (soustvarjanje)
 • Inovacijsko oblikovanje, »design thinking« (oblikovalsko razmišljanje), »co-creation« (soustvarjanje) in participativno oblikovanje

Iris Kline Arih

Strokovna sodelavka
Univerzitetna diplomirana ekonomistka

Iris Kline Arih je strateška svetovalka za blagovne znamke in tržno komuniciranje in resonančna coachinja. Njena ustvarjalna energija in strokovnost sta usmerjeni v pobude, ki navdihujejo,… Več o tem

Nina Kramberger

Strokovna sodelavka
Univerzitetna diplomirana kulturologinja

Nina Kramberger je diplomirala iz kulturnih ved na Fakulteti za družbene vede, na Univerzi v Ljubljani. Je izkušena vodja komunikacij s strokovnim znanjem na področju medijske… Več o tem

Jorge Luis Ojeda Cabrera

Strokovni sodelavec
Doktor matematičnih ved (statistika); Magister informacijskih ved; Univerzitetni diplomirani matematik

Jorge Luis Ojeda Cabrera je INUK-ov zunanji strokovnjak za področja analize podatkov, matematike in statistike. Trenutno je predavatelj na Univerzi v Zaragozi, kjer je svojo kariero… Več o tem

Narigona Jahiri

Projektna asistentka
Diplomirana anglistka in diplomantka nemškega jezika in književnosti

Narigona Jahiri je diplomirana anglistka in diplomantka nemškega jezika in književnosti. Trenutno zaključuje magistrski študij Anglistike in Medkulturne germanistike na Univerzi v Mariboru. Od nekdaj so… Več o tem

Nataša Rebernik

Vodja projektov
Doktorska kandidatka za pridobitev nazivov doktorica informacijskih ved in doktorica komunikacijskih ved (dvojni doktorat); Univerzitetna diplomirana arheologinja, Diplomirana Komunalna inženirka

Nataša Rebernik je vodja projektov in je odgovorna za vodenje projektov, pisanje predlogov, usklajevanje, mreženje in upravljanje dogodkov. Je del INUK-ove ekipe kot strokovnjakinja za vodenje… Več o tem

Darja Ivanuša Kline

Direktorica
Magistrica znanosti s področja komunikologije, Univerzitetna diplomirana sociologinja kulture in novinarstva

Darja Ivanuša Kline je vodja strokovnega odbora INUK-a. Je izkušena vodja projektov s strokovnim znanjem na področju raziskovalnih metodologij, ocenjevanja projektov, komunikacijskih strategij in uporabe novih… Več o tem

Reference
 • Nova KBM d.d.
 • Zavarovalnica Maribor d.d.
 • Mestna občina Maribor
 • msg life odateam d.o.o.
 • Bintegra d.o.o.
 • Kainoto d.o.o.
 • SPEM Komunikacije d.o.o.
 • TIS Inženiring za telematiko in software d.o.o.
 • Lunežnik d.o.o.
 • A-J-S d.o.o.
 • KODEX programiranje d.o.o.