Aktivnosti

V INUK Inštitutu izobražujemo in svetujemo različnim organizacijam z namenom, da bi jih podprli na področjih odgovornega upravljanja komunikacij ter ekonomske, socialne in okoljske trajnosti. Naš cilj je pomagati vam pri izboljšanju zavedanja, znanja in strategije za dvig odgovornosti do sebe (s finančnega vidika), odgovornosti do ljudi (osebja, strank in lokalnih skupnosti) ter odgovornosti do svojega okolja (narave in naravnih virov).

Najnovejši projekti našega inštituta so naslednji:

Raziskave, inovacije in razvoj

Pospešujemo vaš raziskovalni in inovacijski potencial za danes in za jutri.

Na področju raziskav, inovacij in razvoja svojim strankam zagotavljamo raznolike storitve na naslednjih področjih: Več o tem

Izobraževanje in usposabljanje

Naučimo vas, kako uporabljati nove strategije, modele in orodja za angažiranje za pozitivne spremembe v vaši organizaciji in družbi.

Oblikujemo nove učne vsebine in jih z vami delimo v obliki izobraževanj, seminarjev, delavnic, priročnikov in spletnih učnih platform. Naš izbor osebnih in spletnih… Več o tem

Svetovanje

Pomagamo vam nasloviti družbeni izziv, medtem ko povečujemo vašo profitabilnost.

Svetujemo po načelu »shared value« (skupne vrednosti). Prizadevamo si podpirati organizacije pri njihovi gospodarski, socialni in okoljski trajnosti. Naše svetovanje se usmerja predvsem v… Več o tem

Evropski projekti

Ustvarjamo vrednost za posameznike, organizacije in družbo.

V INUK Inštitutu smo zbrani strokovnjaki z bogatimi izkušnjami v pridobivanju sredstev iz različnih evropskih shem financiranja ter z izkušnjami, ki pokrivajo vse faze,… Več o tem

Kako vam lahko pomagamo? Več informacij lahko pridobite pod posamezno kategorijo aktivnosti ali nas kontaktirajte.