Ekipa / Jorge Luis Ojeda Cabrera

Jorge Luis Ojeda Cabrera

Strokovni sodelavec

Doktor matematičnih ved (statistika); Magister informacijskih ved; Univerzitetni diplomirani matematik

Jorge Luis Ojeda Cabrera je INUK-ov zunanji strokovnjak za področja analize podatkov, matematike in statistike. Trenutno je predavatelj na Univerzi v Zaragozi, kjer je svojo kariero pričel kot asistent, kasneje pa je postal predavatelj. Na Fakulteti za znanost Univerze v Zaragozi je doktoriral iz uporabne matematike (statistike) z naslovom "Neparametrične tehnike sklepanja za regresijsko funkcijo s podatki o dolžini". V času svojega raziskovanja je bil gostujoči predavatelj tudi na več Univerzah v Španiji, Belgiji in Sloveniji, kjer je razvil več teoretskih člankov, ki obravnavajo različne pristope k ocenjevanju in sklepanju pristranskih podatkov. Kot stranski produkt svojih raziskav je razvil programska paketa "locpol" in "intRegGOF" za R Statistično okolje, ki sta trenutno na voljo v CRAN (Celovita mreža arhivov R). Sodeloval je pri različnih uporabnih raziskavah ter nudil pomoč pri statističnem delu. Medtem ko je njegovo glavno strokovno znanje povezano s parametrično in neparametrično oceno in sklepnimi tehnikami, je njegovo raziskovalno zanimanje povezano tudi z Bayesovo statistiko, prostorsko statistiko, statističnim učenjem, masivno analizo podatkov in teorijo verjetnosti iz uporabne in teoretične perspektive. Kot že omenjeno, ga zanima tudi programska oprema na splošno in zlasti prosta programska oprema, ter razvoj programske opreme, kjer je strokovnjak za programski jezik „R“, hkrati pa zna delati tudi z jezikom „python“ in „C“.