Projects / TABLIO

Tablice za diferenciacijo in inkluzijo v razredu

TABLIO - Tablets for Differentiation and Inclusion

O projektu:

Uresničevanje diferenciacije in inkluzije v razredih zagotavlja vsem učencem socialno vključitev in najboljšo možno spodbudo in podporo pri doseganju zastavljenih učnih ciljev. Sodobne tehnologije pa lahko le-to še bistveno olajšajo.

Učenci v osnovnem in srednjem izobraževanju se v marsičem razlikujejo, še posebej v kontekstu begunske krize, ki smo ji bili priča v preteklih letih in je zaznamovala vse evropske države. V evropskih učilnicah obstaja velika potreba po vključujočem izobraževanju, da bi lahko vsak učenec sodeloval in imel zagotovljeno najboljšo možno podporo. V vsaki učilnici in šoli, ki delata s tablicami, je treba uvesti diferenciacijo in vključenost. Koristi od tega bodo imeli vsi učenci.

Projekt Tablio naslavlja te izzive z uporabo tablic v osnovnem in srednjem izobraževanju za namene diferenciacije in vključevanja. Vključujoče izobraževanje govori o tem, kako razviti in oblikovati šole, učilnice, programe in dejavnosti poučevanja in učenja, da se vsi učenci skupaj učijo in sodelujejo (www.includbc.org). Diferenciacija je ključna strategija za doseganje vključujočega izobraževanja.

Cilj projekta Tablio je bil opolnomočiti učitelje in šole na osnovni in srednji stopnji, pa tudi vzgojitelje in trenerje za delo s tablicami za namene diferenciacije in inkluzije. Namreč, če bodo le-ti polno opremljeni z digitalnimi kompetencami in didaktičnimi veščinami za učinkovito vključitev tablic v svoje delo, bodo imeli vsi učenci koristi od tega.

Cilji projekta:
 • Razviti in evalvirati orodja za uvajanje diferenciacije in vključenosti s tablicami v osnovno in srednješolsko izobraževanje. Orodje vsebuje principe oblikovanja, predloge za oblikovanje, merila za ocenjevanje in dobre prakse.
 • Raziskati in analizirati uporabo tablic za diferenciacijo in inkluzijo v učilnicah v osnovnih in srednjih šolah v sodelujočih državah EU.
 • Razviti in potrditi inovativne pedagoške pristope, pri katerih se tablice uporabljajo za diferenciacijo v učilnici in namene vključevanja.
 • Vzpostaviti mednarodno sodelovanje med izkušenimi učitelji in šolami ter izmenjati izkušnje ter inovativne pristope.
 • Profesionalizirati skupnosti učiteljev, vzgojitevljev in trenerjev z namenom preobraziti in vplivati na številne evropske učilnice.
Glavni projektni rezultati:
 • Načela oblikovanja za diferenciacijo in inkluzijo s tablicami v osnovnem in srednješolskem izobraževanju.
 • Dobre prakse diferenciacije in inkluzijes s tablicami v osnovnem in srednješolskem izobraževanju.
 • Seznam aplikacij za diferenciacijo in inkluzijo s tablicami v osnovnem in srednješolskem izobraževanju.
 • TABLIO – Vodnik za uvajanje diferenciacije in inkluzije s tabletami.
Projektni partnerji:
 • HogeSchool PXL, Belgija (vodilni partner)
 • Univerza v Istanbulu, Turčija
 • INUK Inštitut, Slovenija
 • iXperium Expertise center Learning with ICT, Nizozemska
 • Tell Consult, Nizozemska
 • North West Regional College, Velika Britanija
 • CESIE, Italija.
V projektu je sodelovalo 7 partnerjev iz 6 držav, med katere sodijo Belgija, Turčija, Slovenija, Nizozemska, Velika Britanija in Italija. V Sloveniji je projektno partnerstvo zastopal INUK Inštitut.
Tablice za diferenciacijo in inkluzijo v razredu
Program financiranja
Erasmus+ KA2
Številka projekta oz. pogodbe
2016-1-BE02-KA201-017311
Trajanje
1.12.2016 – 31.5.2019
Za več informacij obiščite