Projects / RAFT

Priznavanje učenja na delovnem mestu

RAFT - Reconnaître les Acquis en Formation par le Travail / Work-based learning recognition

O projektu:

Razne evropske študije so poudarile pomen različnih oblik usposabljanja na delovnem mestu, organiziranega v Evropi, in so razvile priporočila glede ključnih kompetenc za trenerje v organizacijah, kjer poteka usposabljanje na delovnem mestu. Kljub neformalnemu priznavanju učenja na delovnem mestu (angl. work-based learning), pa se pojavljajo stalne težave pri priznavanju tovrstnih učnih rezultatov. Čeprav so se metodologije vrednotenja učnih rezultatov, ki temeljijo na priložnostnem/neformalnem učenju, izkazale kot zelo pomembne za formalno nizkokvalificirane posameznike, da dosežejo učinkovite poti usposabljanja, pa neformalni značaj teh sistemov trenutno ne omogoča njihovega certificiranja.

Projekt RAFT “Priznavanje učenja na delovnem mestu” (“Reconnaître les Acquis en Formation par le Travail“) si prizadeva za formalno ocenjevanje znanja in spretnosti, pridobljenih v usposabljanju na delovnem mestu, z namenom priznavanja tako pridobljenih spretnosti ob hkratnem ohranjanju splošnega neformalnega konteksta usposabljanja. Ta nov pristop bo omogočil formalno nizkokvalificiranim posameznikom, da dosežejo učinkovite poti usposabljanja in pridobijo formalno priznanje pridobljenih veščin. Projekt prav tako spodbuja učenje na delovnem mestu in socialno vključenost ranljivih skupin.

 

Glavni projektni rezultati:
  • Referenčni okvir ocenjevanja v sektorjih HOREKA in HORTIKULTURA.
  • Vodnik po metodah ocenjevanja in postopku priznavanja/potrjevanja priložnostnega/neformalnega učenja.
  • Vodnik kakovosti za sisteme priznavanja priložnostnega/neformalnega učenja.
  • Kratkoročno skupno usposabljanje osebja.
  • Multiplikativni dogodki v Avstriji, Belgiji, Franciji, Latviji, Italiji in Sloveniji.
Projektni partnerji:
  • Association de Gestion des Fonds Européens, Francija
  • INUK Inštitut za napredno upravljanje komunikacij, Slovenija
  • Actions Intégrées de Développement, Belgija
  • Association locale d’insertion par l’économique, Reunion
  • University of Klagenfurt, Avstrija
  • Scuola Centrale Formazione, Italija
  • Chance B Holding GMBH, Avstrija
V projektu sodeluje sedem partnerjev iz petih Evropskih držav (Francije, Belgije, Avstrije, Italije in Slovenije). V Sloveniji projekt izvaja INUK inštitut.
RAFT - Work-based learning recognition
Program financiranja
Erasmus+ KA2
Številka projekta oz. pogodbe
2020-1-FR01-KA202-080279
Trajanje
1.11.2020 – 30.4.2023
Za več informacij obiščite