Projects / FAST

Spodbujanje dostopnosti v podporo turizmu

FAST – Facilitating Accessibility in Support of Tourism

O projektu:

Turizem je  panoga, ki se nenehno razvija, in zaradi velikega povpraševanja po dostopnih turističnih storitvah, se je pojavila tudi želja po zagotavljanju dostopnosti v turizmu. Vzporedno z zagotavljanjem enakih možnosti za obisk turističnih destinacij za vse, so turistični deležniki v dostopnem turizmu prepoznali tudi tržni potencial. Raziskave kažejo, da lahko že osnovno prilagajanje infrastruktur, zagotavljanje natančnih informacij in razumevanje potreb ljudi z oviranostmi, bistveno poveča število obiskovalcev, zaradi česar so turistični deležniki pričeli z razvijanjem in prenovo turistične infrastrukture in prilagajanjem svoje turistične ponudbe. Pa vendar je na svetu še vedno ogromno javnih ter zasebnih turističnih ponudnikov, katerih ponudba je nedostopna za turiste z različnimi oviranostmi. Dostopni turizem pa si prizadeva omogočiti vsem ljudem sodelovanje v turističnih izkušnjah, ne glede na njihove fizične, senzorne ali intelektualne omejitve, invalidnost ali starost.

Z namenom prispevanja k večji dostopnosti turističnih destinacij, je bil tako zasnovan projekt FAST Facilitating Accessibility in Support of Tourism (Spodbujanje dostopnosti v podporo turizmu). Projekt FAST naslavlja potrebe po usposobljenih strokovnih kadrih, ki bi v lokalnem okolju delovali kot spodbujevalci dostopnega turizma in tako prispevali k večji dostopnosti destinacije in večji kakovosti storitev za osebe z oviranostmi. Projekt si prizadeva za uvedbo poklica Spodbujevalec dostopnega turizma (SDT). V projektu bodo tako opredeljena znanja in spretnosti, ki so potrebna za delo SDT, ter oblikovan kvalifikacijski okvir v skladu z Evropskim okvirjem kvalifikacij za to delovno mesto. To bo omogočilo vključitev SDT v nacionalne poklicne kvalifikacije in priznavanje pridobljenih spretnosti in kompetenc iz tega področja. V projektu bo razvit tudi okvir usposabljanja in vodnik za ocenjevanje spretnosti, potrebnih za delo SDT.

Glavni projektni rezultati:
  • Opis delovnega mesta SDT.
  • Poklicna kvalifikacija za SDT v skladu z EOK/ECVET/NPK.
  • Metodologija usposabljanja za SDT in didaktični materiali.
  • 5 multiplikativnih dogodkov v Sloveniji, Avstriji, Grčiji, Cipru in na Portugalskem.
  • “Train-the-Trainer“ delavnica.
Projektni partnerji:
  • Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Slovenija (vodilni partner)
  • INUK Inštitut, Slovenija
  • BEST Institut, Avstrija
  • DEKAPLUS, Ciper
  • Nicosia Tourism Board, Ciper
  • SPI (SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVACAO CONSULTADORIA EMPRESARIAL E FOMENTO DA INOVACAO), Portugalska
  • OECON Group, Grčija
V projektu FAST sodeluje 7 partnerjev iz 5 evropskih držav, med katere sodijo Slovenija, Avstrija, Ciper, Grčija in Portugalska. V Sloveniji projekt izvajata INUK inštitut in Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, ki je vodilni partner projekta.
FAST – Facilitating Accessibility in Support of Tourism
Program financiranja
ERASMUS+ KA2
Številka projekta oz. pogodbe
2020-1-SI01-KA202-075871
Trajanje
1.10.2020 – 30.9.2022
Za več informacij obiščite