Projects / Euro-EPS

Euro-EPS – Spodbujanje evropskih političnih spretnosti

Krepitev splošnih političnih veščin in dvig glasu mladih v razpravah o trenutnem stanju Evropske unije.

O projektu:

Projekt Euro-EPS je potekal v ozadju nedavnega porasta populizma, evroskepticizma in nacionalizma v Evropi in njegovih državah članicah. Njegov cilj je bil organizirati mednarodno izobraževalno delavnico in razviti materiale za usposabljanje strokovnjakov za krepitev veščin državljanske vzgoje mladih, zlasti mladih s posebnimi potrebami.
Skozi različne dejavnosti projekta, ki so prinesle štiri intelektualne rezultate, so strokovnjaki, ki so sodelovali v projektu, lahko razširili svoje poklicne in metodološke veščine na področju državljanske vzgoje, zlasti za delo s prikrajšanimi mladimi. Mladi, ki so sodelovali v projektu, so s sodelovanje pridobili priložnost, da okrepijo svoje veščine državljanske vzgoje, kot so npr. razprave, sodelovanje, komuniciranje itd., torej nekaj, kar podpira tudi njihovo vključevanje v družbo, pa tudi njihovo splošno zavedanje o pomembnosti demokratične državne strukture.
Na začetku projekta smo partnerji razvili kratek vprašalnik in organizirali fokusne skupine, da bi podrobneje analizirali, kaj mladi, zlasti tisti s posebnimi potrebami, razmišljajo o vprašanjih Evropske Unije. Rezultati teh dejavnosti so bili povzeti v kratkem poročilu. Na podlagi teh informacij smo partnerji razvili načrt usposabljanja za mednarodno delavnico, ki je potekala 5 dni z namenom, da bi vse trenerje opremila z znanjem, potrebnim za razvoj učnega gradiva s poudarkom na posebnih izobraževalnih potrebah. Gradiva za usposabljanje mladih so nato bila razvita v naslednjem koraku. Da bi ocenili njihov učinek, smo partnerji projekta gradiva pilotno testirali v aktivnem sodelovanju z mladimi. Nazadnje je bil pripravljen vodnik, ki ga sestavljajo osnovne informacije o projektu, metodološke smernice ter usposabljanje s pripadajočimi gradivi. Odslej lahko te materiale dolgoročno uporabljajo tudi drugi strokovnjaki, ki delujejo na področju mladine in / ali državljanske vzgoje, saj so bili razviti za prilagodljivo uporabo v različnih okoliščinah z namenom krepitve znanj drugih mladih po vsej Evropi.

Cilji projekta:
 • Krepiti splošne politične spretnosti mladih in spodbujati njihovo udejstvovanje v družbi in / ali na evropski ravni.
 • Opremiti mlade z ustreznimi znanji, da bodo manj ranljivi za desničarska in populistična gibanja.
 • Opolnomočiti učitelje, socialne pedagoge in trenerje ter vključene organizacije z novimi inovativnimi metodami in znanji.
Glavni projektni rezultati:
 • O1. Analiza stanja in poročilo o potrebah ciljne skupine po usposabljanju glede na aktualna evropska politična vprašanja.
 • O2. Delavnica za trenerje in učitelje za krepitev njihovih poklicnih veščin na področju državljanske vzgoje.
 • O3. Inovativni materiali za usposabljanje za krepitev spretnosti mladih, vključenih v projekt.
 • O4. Vodnik za izobraževalne ustanove.
Projektni partnerji:
 • CJD, Nemčija (vodilni partner – socialna in izobraževalna organizacija)
 • Fundacion INTRAS; Španija (socialna in izobraževalna organizacija)
 • INUK Institute, Slovenija (raziskovalna in izobraževalna organizacija)
 • Coop SAPSE, Francija (socialna in izobraževalna organizacija)
 • Seurakuntaopisto Kirkkopalvelut ry, Finska (izobraževalna organizacija)
V projektu je sodelovalo 5 partnerjev iz 5 držav, med katere sodijo Nemčija, Španija, Slovenija, Frncija in Finska. V Sloveniji projektno partnerstvo zastopa INUK Inštitut.
Euro-EPS – Spodbujanje evropskih političnih spretnosti
Program financiranja
Erasmus+ KA2
Številka projekta oz. pogodbe
2016-1-DE03-KA201-023030
Trajanje
1.11.2016 – 31.12.2018
Za več informacij obiščite