Projects / EFF Turizem

Okoljski odtis rečnega turizma

O projektu:

Dejavnosti v zvezi s fluvialnim turizmom, ki vključuje reke, jezera in lagune, imajo velik potencial, da privabijo obiskovalce in ustvarijo bogastvo na območjih, kjer se odvijajo. Da bi zadostili naraščajočemu povpraševanju po tovrstnem turizmu, se naložbe v objekte (npr. pristanišča) znatno povečujejo, ti ukrepi pa niso bili vselej izvedeni z mislijo na okolje. Hkrati turisti cenijo vse bolj spoštljivo vedenje v naravnih prostorih in vodnih ekosistemih, ki jih je treba zaščititi. Varovalni ukrepi ne vključujejo samo takojšnjih ukrepov, ampak tudi tiste, katerih cilj je ozaveščanje in informiranje ter usposabljanje vseh vključenih zainteresiranih strani (turistično usmerjena majhna in srednje velika podjetja, upravljavci in lastniki rečnih pristanišč, strokovnjaki in brezposelni na tem področju ter drugo, kot je npr. okolje, lokalna skupnost, obiskovalci itd.). Projekt EFF Tourism (Okoljski odtis rečnega turizma) spodbuja trajnostne iniciative in ukrepe v naravnih območjih celinskih voda, kjer potekajo turistične dejavnosti. Z uporabniku prijaznimi orodji in gradivi za usposabljanje ključnim akterjem pomaga zmanjševati vpliv na okolje, prispeva k njihovi večji trajnostni naravnanosti ter jim omogoča izmenjavo najboljših praks.

Cilji projekta:
 • Zmanjšanje okoljskega odtisa rečnega turizma.
 • Prikaz dobrih, trajnostno naravnanih praks rečnega turizma.
 • Zagotoviti nabor znanj za razvoj lastnih trajnostnih pobud in ukrepov na področju rekreativnih dejavnosti v podjetjih in naravnih območjih.
 • Prispevati k ohranjanju, varovanju in trajnosti naravnih območij in vodnih ekosistemov.
 • Spodbujati odgovorno vedenje in trajnostne ukrepe v skupnosti, v podjetjih in med obiskovalci teh območij, kakor tudi prispevati k zmanjševanju odpadkov in odlaganju le-teh.
 • Pomagati uporabnikom izboljšati njihov profesionalni profil in njihovo konkurenčnost za večjo zaposljivost.
 • Postaviti temelje za nove poslovne priložnosti, inovativne strokovne pobude ter sodelovanje med podjetniki.
 • Pomoč uporabnikom pri zmanjšanju stroškov njihovih dejavnosti z večjo okoljsko odgovornostjo in učinkovitostjo.
 • Prispevati k potrebi po inovacijah v sektorju rečnega turizma z okoljskega vidika.
Glavni projektni rezultati:
 • Okvir spretnosti in veščin (Skills framework): postaviti temelje tako za metodologijo kot definiranje izobraževalnih potreb ključnih deležnikov: geografska študija značilnosti območja, fokusna skupina, analiza rečnega turizma, izkušnje, študije, projekti, …
 • Samoocena (Self Scan): razvoj analize, ki temelji na semi-kvantitativni metodi in primerjavi več kriterijev okoljskih kazalcev, z namenom določitve stopnje okoljske uspešnosti in upravljanja.
 • Učne vsebine: razvoj izobraževalnih e-modulov za trajnostni rečni turizem glede na izkazane potrebe ključnih deležnikov v Skills framework.
 • Priročniki in smernice: nabor priročnikov za različne ključne akterje: EFF priročnik za udeležence usposabljanja, EFF priročnik za trenerje, EFF smernice za trajnostno naravnani turizem in EFF smernice za odločevalce.
Projektni partnerji:
 • CLUTUREX, Španija (vodilni partner)
 • IC MEJORA, Španija
 • VELENCEI, Madžarska
 • INUK Inštitut, Slovenija
 • Institute of tourism, Poljska
 • Karuskose OÜ, Estonija
 • FEDETON, Francija
V projektu je sodelovalo 7 partnerjev iz 6 držav, med katere sodijo Španija, Madžarska, Slovenija, Poljska, Estonija in Francija. V Sloveniji je projektno partnerstvo zastopal INUK Inštitut.
EFF Turizem – Okoljski odtis rečnega turizma
Program financiranja
Erasmus+ KA2
Številka projekta oz. pogodbe
2015-1-ES01-KA204-016072
Trajanje
1.10.2015 – 30.9.2017
Za več informacij obiščite