Projects / Digitalna dostopnost

Certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti

»Moč spleta je v njeni univerzalnosti. Dostop vsem, ne glede na posameznikove (ne)zmožnosti, je njegov bistven vidik.« Tim Berners-Lee, izumitelj svetovnega spleta

O projektu:

Internet je postal neizogiben del naših življenj, saj je zelo vpleten tako v naše delovno, kot domače okolje. To je ustvarilo priložnosti za večino uporabnikov, po drugi strani pa tudi veliko oviro za mnoge posameznike, ki zaradi najrazličnejših oviranosti ne morejo povsem dostopati do vseh delov spleta. Digitalna dostopnost je torej postala nujna. Digitalna dostopnost je zmožnost spletne strani, mobilne aplikacije ali elektronskega dokumenta, da jo lahko enostavno upravlja in razume širok krog uporabnikov, vključno z uporabniki, ki imajo začasne ali trajne vidne, zvočne, motorične ali kognitivne težave.
Projekt Erasmus+ Certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti (ang. Erasmus+ Certified Digital Accessibility Training project) se je začel septembra 2018 z namenom izpolnjevanja zahtev evropske zakonodaje, Direktive (EU) 2016/2102, ki se na slovenski trg prenaša preko Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). Ta narekuje, da morajo biti vse spletne strani in mobilne aplikacije organov javnega sektorja do leta 2020 digitalno dostopne za vse. V projekt je vključenih 6 partnerskih organizacij iz štirih sodelujočih evropskih držav: Slovenije, Poljske, Grčije in Španije. Partnerji skupaj razvijajo certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti, ki bo na voljo različnim skupinam ključnih deležnikov kot odgovor na naraščajoče potrebe po strokovnjakih s področja digitalne dostopnosti na trgu dela v Evropi.

Glavni projektni rezultati:
  • O1. Okvir veščin za digitalno dostopnost in analiza delovnih vlog
  • O2. Učni načrt izobraževanja in metodologija certificiranja
  • O3. Razvoj inovativnih izobraževalnih modulov
  • O4. Dostopna učna platforma
  • C1. Dogodek ‘Train the Trainer’
  • E1.-E3. 3 forumi digitalne dostopnosti
  • E4. Zaključna mednarodna konferenca o digitalni dostopnosti
Projektni partnerji:
  • INUK Inštitut, Slovenija (vodilni partner)
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny W Siedlcach, Poljska
  • Univerza v Mariboru, Slovenija
  • Soluciones Tecno-Profesionales Consulting, Španija
  • Centrum Zrownowazonego Rozwoju HORYZONTY, Poljska
  • Nikoletta Georgogianni Best Cybernetics Single Member Private Company, Grčija
V projektu sodeluje 6 partnerjev iz 4 držav, med katere sodijo Slovenija, Poljska, Španija in Grčija. V Sloveniji projektno partnerstvo zastopa INUK Inštitut, ki je tudi vodilni partner projekta.
Dokumenti:
Digitalna dostopnost – Certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti
Program financiranja
Erasmus+ KA2
Številka projekta oz. pogodbe
2018-1-SI01-KA202-047103
Trajanje
1.9.2018 – 31.12.2020
Za več informacij obiščite