Projects / CHANGING

Spreminjanje okolja za vseživljenjsko učenje s pomočjo trajnostnega razvoja

Changing the climate for lifelong learning through sustainability

O projektu:

Projekt “Spreminjanje okolja za vseživljenjsko učenje s pomočjo trajnostnega razvoja ” je namenjen izmenjavi dobrih praks za razvoj inovativnih metodologij izobraževanja in učenja na področju trajnostnega razvoja. Projekt si prizadeva za gospodarsko rast, varstvo okolja in družbeni napredek v smeri želenega trajnostnega ravnovesja. S projektom želijo partnerji raziskati družbene razsežnosti trajnostnega razvoja in poudariti vse večjo ozaveščenost o vlogi izobraževanja v trajnostni prihodnosti.

Glavni projektni rezultati:

  Projektni partnerji bodo razvili “učno pot trajnostnega razvoja v treh fazah”, ki bo namenjena izmenjavi dobrih praks na podlagi ustreznih učnih ciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj in uvajanju inovativnih pedagogik. Med drugim je namen projekta izboljšati kompetence izobraževalcev odraslih pri podpiranju učečih se odraslih, zagotavljanju kakovostnejših storitev ter večji vztrajnosti in usposobljenosti ciljnih skupin.

  Glavni cilj je priprava in izvedba trajnostnega načrta v treh fazah:

  • 1. faza: Opredelitev dobrih praks in metodoloških pristopov za ključne kompetence za trajnostni razvoj v povezavi z vsemi cilji trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov.
  • 2. faza: Opredelitev kognitivnih učnih ciljev v povezavi s 4. ciljem trajnostnega razvoja: kakovostno izobraževanje za vse.
  • 3. faza: Opredelitev socialno-čustvenih in vedenjskih učnih ciljev v povezavi s 4. ciljem trajnostnega razvoja: kakovostno izobraževanje za vse.
Projektni partnerji:
  • INUK Inštitut za napredno upravljanje komunikacij, Slovenija
  • EquiS – Equilibri Sostenible, Španija
  • REGIONAL CLUSTER NORTH-EAST, Bulgarija
  • Fundacja Edukacja i Media, Poljska
  • ROGEPA, Romunija
  • European Education & Learning Institute, Grčija
V projektu sodeluje šest partnerjev iz šestih evropskih držav (Bulgarija, Grčija, Poljska, Romunija, Slovenija, in Španija). V Sloveniji projekt zastopa INUK inštitut.
Changing the climate for lifelong learning through sustainability
Program financiranja
Erasmus+ KA2
Številka projekta oz. pogodbe
2020-1-ES01-KA204-081825
Trajanje
1.9.2020 – 31.8.2022
Za več informacij obiščite