Projects / AccessCULT

Inovativne visokošolske izobraževalne vsebine za doseganje dostopnosti do kulturne dediščine za vse

AccessCULT – Innovative Higher Education Teaching Contents for Achieving Sustainable Accessibility of Cultural Heritage for all

O projektu:

V Evropski uniji ima približno 24 % oseb, starih 16 let ali več, vsaj eno vrsto invalidnosti. Ker ima kultura v EU pomembno vlogo ter prispeva k družbeni koheziji in vključenosti, je pomembno, da se vsem zagotovi enak dostop do kulture. Cilj projekta AccessCULT je izboljšati dostopnost kulturne dediščine v Evropi z izmenjavo in spodbujanjem dobrih praks. Projektna skupina bo razvila, izvedla in preizkusila inovativno multidisciplinarno izobraževalno gradivo za študente kot bodoče strokovnjake ter pripravila usposabljanje za obstoječe kulturne delavce.

Projekt bo poskušal pomagati muzejem:

 • Bolje razumeti potrebe obiskovalcev z oviranostmi z željo po izboljšanju grajenega okolja in njihovih izkušenj.
 • S prenosom najboljših praks nadgraditi veščine in kompetence zaposlenih v kulturnih ustanovah in študentov z namenom izboljšanja dostopnosti kulturne dediščine.
 • S pilotnimi projekti predstaviti inovativne rešitve, da bodo vsi obiskovalci muzejev lahko v celoti uživali v kulturni dediščini.

Glavni projektni rezultati:
  • Poglobljena analiza potreb
  • Opredelitev učnih izidov
  • Visokošolski izobraževalni modul “Dostopna kulturna dediščina za vse”
  • Izobraževalni modul za kulturne delavce “Dostopna kulturna dediščina za vse”
  • Izvajanje obeh modulov (6-mesečno visokošolsko usposabljanje in 1-mesečno usposabljanje za odrasle ter 10 pilotnih ogledov muzejev)
  • Poslovni načrt in katalog s priporočili za oblikovalce sistema in politike za optimalno izkoriščanje in trajnost rezultatov
  • Dva petdnevna »Train-the-Trainer« dogodka
  • 5 multiplikativnih dogodkov v Španiji, Sloveniji, Litvi in Italiji
Projektni partnerji:
  • INUK Inštitut za napredno upravljanje komunikacij, Slovenija
  • Klaipedos Universitetas, Litva
  • Zgodovinski muzej Male Litve, Litva
  • Univerza v Coventyju, Velika Britanija
  • Culture Coventry, Velika Britanija
  • Istituto dei Sordi di Torino, Italija
  • The Association of Evolutionary and Educational Psychology of Children, Youth, Elderly and Disabled people (INFAD), Španija
  • Univerza v Burgosu, Španija
V projektu sodeluje osem partnerjev iz petih evropskih držav (Italija, Litva, Slovenija, Velika Britanija in Španija). V Sloveniji projekt zastopa INUK inštitut.
Logo ACCESSCULT
Program financiranja
Erasmus+ KA2
Številka projekta oz. pogodbe
2020-1-ES01-KA203-083220
Trajanje
1.9.2020 – 28.2.2023
Za več informacij obiščite