Projects / ML&SC

Medijska pismenost & Družbene kompetence

Z boljšo medijsko pismenostjo do večjih družbenih kompetenc!

O projektu:

Projekt medijske pismenosti in državljanske vzgoje (ang. Media Literacy and Social Competence) poudarja, da sta vzgoja za medije in aktivno državljanstvo ključna temelja šolskega sistema in vseh nadaljnjih ravni izobraževanja. Vzgoja za medije in državljanska vzgoja namreč ponujata novo ogrodje in pedagogiko nove pismenosti za življenje, delo in državljanstvo.
Projekt si z obilico pripravljenih gradiv prizadeva, da bi pasivne gledalce in potrošnike spreminjal v aktivne in kritične medijske uporabnike ter državljane. S tovrstnim načinom učenja v osnovnih in srednjih šolah ne vsiljujemo mnenj in stališč, pač pa se trudimo vzgojiti dobro informirane državljane, ki si lahko na podlagi dostopnih informacij ustvarjajo lastne podobe.

Cilji projekta:
 • Spodbujanje učencev h kritičnemu vrednotenju medijev
 • Učenje vpliva nerealne realnosti medijev na življenje posameznika in družbe
 • Uporaba medijev kot orodij za učenje in uporabnost v vsakdanjem življenju
Glavni projektni rezultati:
 • Razvoj koncepta poučevanja medijske pismenosti in družbenih kompetenc za učence stare 10.-14. in 15.-18 let.
 • Razvoj dveh delovnih zvezkov za učence in dveh priročnikov za učitelje za poučevanja medijske pismenosti in družbenih kompetenc za učence stare 10.-14. in 15.-18 let.
 • Razvoj elektronskih materialov za poučevanje medijske pismenosti in družbenih kompetenc za učence stare 10.-14. in 15.-18 let.
Projektni partnerji:
 • Regionalni direktorat za izobraževanje Erzurum, Turčija (vodilni partner)
 • Srednja šola za socialne vede Turk Telekom Nurettin Topcu Sosyal Bilimler Lisesi, Turčija
 • Mesto Felsonyek, Madžarska
 • Fundacija Deak Ferenc, Madžarska
 • Osnovna šola Vrakun Mora Ferenc, Slovaška
 • INUK Inštitut, Slovenija
 • Srednja šola Grigore Moisil, Romunija
V projektu je sodelovalo 7 partnerjev iz 5 držav, med katere sodijo Turčija, Madžarska, Slovaška, Slovenija in Romunija. V Sloveniji je projektno partnerstvo zastopal INUK Inštitut
ML&SC – Medijska pismenost & Družbene kompetence
Program financiranja
Erasmus+ KA2
Številka projekta oz. pogodbe
2015-1-TR01-KA201-021485
Trajanje
1.9.2015 – 31.8.2017
Za več informacij obiščite