Projects / Erasmus+ KA1

Premagovanje družbenih in okoljskih vrzeli za trajnostni razvoj

O projektu:

Namen projekta Premagovanje družbenih in okoljskih vrzeli za trajnostni razvoj (ang. Bridging social and environmental gaps for sustainable development) je preoblikovati miselnost in stališča posameznikov na področju trajnostnega razvoja, še posebej glede okoljske trajnosti in družbene vključenosti. V okviru projekta bo izvedeno enotedensko izobraževanje v Barceloni. Glavni cilj izobraževanja je naučiti posameznike sprejemati premišljene odločitve in odgovorne ukrepe v boju za okoljsko trajnost, ekonomsko uspešnost in pravično družbo, s spoštovanjem do kulturne raznolikosti. Izobraževanje na področju trajnostnega razvoja spodbuja izobraževalni uspeh vseh s sprejetjem vključujočih, inovativnih in aktivnih praks, saj so nove generacije ključ do mnogih sprememb, s katerimi se mora svet soočiti. Ta učna mobilnost nam bo pomagala razviti strategijo za razvoj človeškega kapitala, zlasti s pridobivanjem dobrih praks, ki se že uspešno izvajajo v drugih državah Evropske Unije.

Cilji projekta:

  Cilj projekta je okrepiti spretnosti in kompetence zaposlenih v INUKu tako, da jih spodbudi:

 • da se vključujejo v družbo kot aktivni državljani, zlasti na področju trajnosti
 • da se zavzemajo za trajnost na globalni ravni
 • da razvijejo občutek evropskega državljanstva in identitete
 • da obravnavajo vprašanja, povezana s krožnim gospodarstvom, globalnim segrevanjem in podnebnimi spremembami
 • da se zavzemajo za družbeno vključenost ranljivih skupin, izključenih posameznikov in skupnosti
Glavni projektni rezultati:

  Splošni učni izidi bodo temeljili na pridobivanju ključnih orodij za oblikovanje in spodbujanje inovativnih pedagogik in metod poučevanja in učenja, da udeleženci pridobijo znanje in razumevanje o:

 • naravi in delovanju ekosistemov ter njihovem medsebojnem vplivu
 • vplivu ljudi na okolje
 • vlogi skupnosti, politike in tržnih sil pri odločanju o okolju
 • načelih ekološkega trajnostnega razvoja in prihodnjih poklicnih priložnostih, povezanih z okoljem
Projektni partnerji:
 • Equis Equilibri Sostenible
Premagovanje družbenih in okoljskih vrzeli za trajnostni razvoj
Program financiranja
Erasmus+ KA1
Številka projekta oz. pogodbe
2020-1-SI01-KA104-075670
Trajanje
1.9.2020 – 31.8. 2021
Za več informacij obiščite