Projects / Angeli dostopnosti

Angeli varuhi dostopnega turizma v podeželskih območjih

O projektu:

Poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) ima odločilno vlogo pri pridobivanju in kvalifikaciji novih kompetenc na podeželjskih območjih, ki se soočajo s številnimi izzivi in ​​si prizadevajo najti rešitve za ohranitev življenja na podeželju. Projekt Angeli dostopnosti (AccessAngels) združuje poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) ter načela trajnostnega turizma za obiskovalce, ki predstavljajo dostopen turistični trg. V projektu smo razvili paket osebnih asistenčnih storitev (PAS), ki jih ponujajo mladinski prostovoljci. Ta paket je podoben storitvam, ki že obstajajo za invalidne turiste v večjih mestih, vendar je prilagojen potrebam obiskovalcev invalidov, ki želijo doživeti kmečki turizem. Namen projektnega predloga je pritegniti turiste z zahtevami po dostopnosti do podeželja ter ublažiti ovire, ki jih pogosto najdemo v mnogih podeželskih območjih in otežujejo življenjske pogoje.
Storitev AA je bila zasnovana na način, da bi jo naj upravljale regionalne oblasti in druge zainteresirane strani, na primer potovalne agencije ali podjetja za usposabljanje. V projektu smo pričeli z raziskavo, s katero smo določili, katere storitve je potrebno vključiti v paket PAS za podeželska območja. Druga raziskava med podeželskimi oblastmi pa je preučevala njihovo sposobnost upravljanja takšnih storitev. Podatki, zbrani iz prve raziskave, so bili nato uporabljeni za oblikovanje definicije storitve AA, rezultati druge raziskave pa so služili za pripravo operacijskega priročnika za storitev AA. Izdelan je bil učni načrt usposabljanja in ustrezna pedagoška gradiva. Naposled sta dva trenerja iz vsake partnerske države udeležila 5-dnevne delavnice za trenerje, katere namen je bil pripraviti udeležence na to, kako upravljati s storitvijo AA, jo izvajati ter kako usposobiti prostovoljce, da postanejo Dostopni angeli (Accessible Angels).
Organizacije poklicnega izobraževanja in usposabljanja, popotniki, ki iščejo dostopne destinacije in storitve, podeželska mladina in organi trajnostnega turizma so bili ciljne skupine tega projekta. Vsi so bili zastopani tudi v okviru partnerskih organizacij. Projekt bo v prihodnje uporabil evropsko mrežo ENAT za vključitev popotnikov, ki iščejo dostopni turizem v osnovne raziskave in testiranje rezultatov projekta ter tako poskrbel za njihovo trajnost in široko razširjeno diseminacijo.

Cilji projekta:
 • Prispevati k zaposljivosti, gospodarski rasti in socialni koheziji s PIU.
 • Odraslim in mladim ponuditi možnosti poklicnih priložnosti prek poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
 • Spodbujati vključevanje prikrajšanih skupin na trg dela.
 • Zagotoviti trajnost in odličnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
 • Uporabiti PIU za podporo trajnostnemu razvoju in pri zagotavljanju socialne izobrazbe za mlade.
 • Zagotoviti podeželski turizem s konkurenčno prednostjo za privabljanje trga s področja dostopnega turizma.
 • Prispevati k dvigu podeželskega gospodarstva.
 • Dvigniti ozaveščenost o potrebah invalidov na podeželju.
 • Spodbujati aktivno državljanstvo in prostovoljstvo med mladimi.
Glavni projektni rezultati:
 • AA analiza stanja
 • AA Profil trenerja
 • AA Priročnik za usposabljanje
 • AA Operativni priročnik
 • AA 5-dnevna delavnica za trenerje
Projektni partnerji:
 • Syntea Spolka Akcyjna, Poljska (Vodilna organizacija)
 • Youth Europe Service, Italija
 • Fundacion Universitaria San Antonio, Španija
 • European Network for Accessible Tourism – ENAT, Belgija
 • Soluciones Techno-Profesionales Consulting – STP, Španija
 • Dekaplus Business Services Ltd, Ciper
 • Institut pro trénink pohostinnosti, Češka
 • Association for Development of Mountain Municipalities in the Republic of Bulgaria (Bolgarija)
 • INUK Inštitut, SIovenija
 • DIKTYO THEMATIKON KENTRON TROODOUS (DITHEKET) LTD, Ciper.
V projektu je sodelovalo 10 partnerjev iz 8 držav, med katere sodijo Poljska, Italija, Španija, Belgija, Ciper, Češka, Bolgarija in Slovenija. V Sloveniji projektno partnerstvo zastopa INUK Inštitut.
 Angeli varuhi dostopnega turizma v podeželskih območjih
Program financiranja
Erasmus+ KA2
Številka projekta oz. pogodbe
2016-1-PL01-KA202-026504
Trajanje
1.10.2016 – 30.9.2018
Za več informacij obiščite