Projects / ADORE

Dostopnost v visokošolskih učnih programih na področju digitalnega komuniciranja

ADORE – Accessibility in Digital Communication Higher Education Curricula

O projektu:

Glavni cilj projekta ADORE je zagotoviti izobraževanje za univerzitetno pedagoško in strokovno osebje, ki deluje na področju komuniciranja, o objavljanju digitalno dostopnih vsebin in o tem, kako zagotoviti bolj vključujočo izkušnjo poučevanja v komunikacijskih programih. Projekt vzpostavlja edinstveno partnerstvo med visokošolskimi ustanovami, izobraževalnimi organizacijami in zasebnim sektorjem, njegov glavni cilj pa je vključiti veščine dostopnosti v visokošolske učne načrte za komunikacijske discipline. Cilj projekta bo tudi pripraviti študente na sedanje in prihodnje potrebe gospodarstva in družbe.

Glavni projektni rezultati:
  • Analiza potreb po izobraževanju na področju dostopnosti za učiteljsko in strokovno osebje v visokem šolstvu na področju komuniciranja.
  • Analiza visokošolskih komunikacijskih programov, v katere bi bilo potrebno vključiti izobraževanje o dostopnosti.
  • Soustvarjanje priročnika za izobraževanje o dostopnosti za učiteljsko in strokovno osebje v visokem šolstvu na visokošolskih programih komuniciranja.
  • Razvoj person, ki predstavljajo strokovne profile zaposlenih na področju dostopnega komuniciranja.
  • Priporočila za vključevanje dostopnosti v učne načrte visokošolskega izobraževanja na področju komuniciranja.
Projektni partnerji:
  • Univerza v Tallinnu, Estonija
  • FUNKA NU AB, Švedska
  • INUK Inštitut za napredno upravljanje komunikacij, Maribor, Slovenia
  • Univerza v Mariboru, Slovenija
  • Paris-Lodron-Universität Salzburg, Avstrija
V projektu sodeluje pet partnerjev iz štirih evropskih držav (Avstrija, Estonija, Slovenija in Švedska). V Sloveniji projekt zastopata INUK inštitut in Univerza v Mariboru.
ADORE – Accessibility in Digital Communication Higher Education Curricula
Program financiranja
Erasmus+ KA2
Številka projekta oz. pogodbe
2021-1-EE01-KA220-HED-000032140
Trajanje
1.11.2020 – 1.11.2023
Za več informacij obiščite