Aktivnosti / Izobraževanje in usposabljanje

Naučimo vas, kako uporabljati nove strategije, modele in orodja za angažiranje za pozitivne spremembe v vaši organizaciji in družbi.

Oblikujemo nove učne vsebine in jih z vami delimo v obliki izobraževanj, seminarjev, delavnic, priročnikov in spletnih učnih platform. Naš izbor osebnih in spletnih treningov, ki jih trenutno lahko izbirate, zajema naslednja področja:

  • Digitalna dostopnost (za menedžerje, netehnični ali tehnični kader);
  • Dostopni turizem / Dostopna turistična regija;
  • Dostopnost in inkluzija invalidov (fizična, storitvena in informacijsko-komunikacijska dostopnost) za podjetja in občine;
  • Nove tehnologije in komuniciranje v podjetjih;
  • Diferenciacija in inkluzija v izobraževanju s pomočjo IKT;
  • Medijska pismenost in aktivno državljanstvo;
  • Obdelava podatkov, uporabna statistika, statistično modeliranje, programi ‘R’, ‘SPSS’ ipd.

Za vas pripravimo tudi prilagojen program, ki bo zasnovan v skladu z vašimi potrebami in vašimi izobraževalnimi cilji.